Sołtys Daleszyc Paulina Kotyniewicz, zaprasza na dyżur do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 w dniach:
— 27.02.2023 r. (poniedziałek) w godz. 16:15 - 18:00,
— 01.03.2023 r. (środa) w godz. 16:15 - 18:00,
— 03.03.2023 r. (piątek) w godz. 16:15 - 18:00,

Mieszkańcy będą mogli zapłacić za podatek i odpady komunalne.