dostepny samorzad mgops gora

Gmina Daleszyce realizuje przedsięwzięcie grantowe pn.

Poprawa dostępności usług Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach dla osób z niepełnosprawnościami

finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych w jednostce organizacyjnej Gminy Daleszyce tj. Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Wartość grantu: 250 000,00 PLN

dostepny samorzad mgops dol