Sołtys Daleszyc Paulina Kotyniewicz, zaprasza na dyżur do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 w dniu:
— 11.03.2023 r. (sobota) w godz. 10:30 - 14:00.

Mieszkańcy będą mogli zapłacić za podatek i odpady komunalne.