Sołtys Daleszyc Paulina Lejawka, zaprasza na dyżur do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 w dniu:
— 02.03.2024 r. (sobota) w godz. 10:00 - 14:00.

Mieszkańcy będą mogli uregulować opłaty za podatek oraz odpady komunalne.