Od 15 marca br. korespondencja urzędowa skierowana do adresatów zamieszkałych w granicach administracyjnych gminy Daleszyce, będzie doręczana przy udziale gońca.

Korespondencja roznoszona będzie w dni powszednie, o różnych porach dnia, tak aby zwiększyć szansę zastania mieszkańców w domu. Goniec, który jest pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, będzie posiadał przy sobie identyfikator, umieszczony w widocznym miejscu. W przypadku niemożności doręczenia pisma, goniec pozostawi awizo, a przesyłkę odebrać będzie można w ciągu 7 dni w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce.