Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego „Równać szanse”. Misją programu jest wyrównywanie szans młodych ludzi z małych miejscowości na ich start w dorosłe życie. W tym roku uwzględnione zostaną projekty odpowiadające na potrzeby młodzieży wynikające z pandemii.
Celem konkursu ogłoszonego w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2021” jest wsparcie projektów, które będą rozwijać kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi, które będą przydatne obecnie i ułatwią im start w dorosłe życie.


Program „Równać szanse – Małe Granty” jest dedykowany młodzieży w wieku 13-19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tys. mieszkańców). Projekty muszą angażować młodzież w działanie i trwać pięć miesięcy, umożliwiać rozwijanie pasji i współpracy na poziomie lokalnym. A w związku z możliwymi ograniczeniami epidemicznymi, musi być możliwość organizowania zdalnych spotkań.
Na realizację projektu można zdobyć 8,5 tys. zł. O granty mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, domy kultury i publiczne biblioteki oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Termin składania wniosków mija 1 czerwca w południe. Szczegóły wraz z generatorem wniosków znajdziemy na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.