Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Daleszyce zostało zabezpieczone na kolejne 2,5 roku. Ceny w efekcie porozumienia nie ulegną zmianie.

Gmina Daleszyce rozstrzygnęła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 1 czerwca burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Spośród firm, których zgłoszenia wpłynęły, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eko-Kwiat z Woli Jachowej. Wartość umowy to 5.852.865,00zł (kolejne oferty opiewały na ponad 7 i ponad 8 mln zł).

Efektem podpisanej umowy jest nie tylko zabezpieczenie odbioru śmieci od mieszkańców gminy Daleszyce, ale też zachowanie obecnych stawek za usługi, które wynoszą 16 zł miesięcznie od każdego mieszkańca za oddawanie posegregowanych odpadów lub 15 zł, jeśli mieszkańcy kompostują bio-odpady. Cena za odpady nieposegregowane wynosi 32 zł.

- Cieszę się, że będziemy kontynuować udaną współpracę z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych w naszej gminie, a jednocześnie w dobie galopujących cen za usługi wywożenia śmieci, kiedy inne gminy zmuszone są informować mieszkańców o kolejnych podwyżkach, my osiągnęliśmy pewną stabilność – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. - Nie oznacza to niestety, że jesteśmy w stanie zapewnić taką sytuację na kolejne lata, ponieważ cena odbioru śmieci zależy od wielu narzuconych nam odgórnie opłat, na które nie mamy wpływu, ilości „wyprodukowanych” przez mieszkańców śmieci ,  a w myśl prawa system musi się całkowicie finansować z opłat ponoszonych przez mieszkańców. Przypominam, że gmina nie może ani zarabiać na tej usłudze, ani do niej dopłacać.

Przedmiotem zamówienia był odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie miasta i gminy Daleszyce, a także odbioru i zagospodarowania odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych od dnia 1 czerwca 2021 do 31 grudnia 2023 roku.