Wszystko dzięki realizacji projektu „Wspierać bardziej”, na który gmina pozyskała blisko milion złotych unijnego dofinansowania. Jego celem jest kompleksowe wspieranie rodzin. Będą tu ciekawe zajęcia dla dzieci i pomoc w nauce, a mieszkańcy skorzystają też z bezpłatnych porad psychologa, prawnika, psychoterapeuty i socjoterapeuty. Świetlica będzie otwarta dla wszystkich chętnych.
Realizacja projektu „Wspierać bardziej – kompleksowe usługi wpierania rodzin w Mieście i Gminie Daleszyce” rozpoczęła się 1 lipca, a zainaugurowano ją otwarciem wyremontowanej świetlicy w Kranowie, w której będą odbywały się wszystkie spotkania. Witając przybyłych na otwarcie gości kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach Renata Segiecińska, podkreślała, że celem projektu jest profilaktyka skierowana do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego. Potrzebujący otrzymają pomoc asystenta rodziny, poradnictwo dla rodzin, w tym specjalistyczne, terapeutyczne i prawne.

– Rodziny zakwalifikowane do projektu zostaną objęte kompleksowym wsparciem w formie konsultacji i specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, prawnego i asystenta rodziny. Będą prowadzone grupy wsparcia i terapie indywidualne oraz rodzinne. Zainteresowani będą tu przyjeżdżać po korepetycje do nauczycieli i na przeróżne zajęcia, które będą się tu odbywały. Świetlica w Kranowie została do tego celu specjalnie przygotowana, przeszła remont i została doposażona. Dziękuję burmistrzowi za wsparcie i zrozumienie potrzeb lokalnego społeczeństwa. Podziękowania kieruję także do wszystkich zaangażowanych w realizację projektu – dziękowała dyrektor Renata Segiecińska, na ręce której klucze do świetlicy oficjalnie przekazał podczas uroczystego jej otwarcia dyrektor MGOK Norbert Wojciechowski.

Jak zaznaczył burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński, w ramach milionowego projektu rodziny z terenu gminy otrzymają kompleksową pomoc na rzecz ich prawidłowego funkcjonowania. - Społecznie to niezwykle istotny projekt. Jego dzisiejsza inauguracja połączona z otwarciem świetlicy to zasługa wielu osób, w tym radnej Zenobii Wojciechowskiej, sołtys Eweliny Miernik i dyrektor MGOPS w Daleszycach Renaty Segiecińskiej, a także pracowników MGOPS. Ich zaangażowanie, otwartość, chęć współpracy i dobrej woli powoduje, że wszystkim chce się działać dla wspólnego dobra. Spotkaliśmy się tu z ogromną otwartością. Dobra współpraca na wielu szczeblach, dofinansowanie zewnętrzne i wsparcie pomogły w utworzeniu tego miejsca. Bardzo się cieszę, że kolejny projekt, za około milion złotych będzie tu realizowany. Cieszymy się, że możemy być jego częścią – mówił burmistrz Dariusz Meresiński.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Obecny podczas uroczystej inauguracji projektu senator Krzysztof Słoń zaznaczył, że pozyskane przez władze gminy milionowe dofinansowanie przełoży się na realne wsparcie i pomoc mieszkańcom. - To bardzo dobrze zainwestowany milion. Cieszę się, że pomysł, który zrodził się jakiś czas temu zapewne gdzieś w zaciszu gabinetu lokalnego samorządu dziś nabiera realnego kształtu. To tu dzieci i młodzież będą mogły korzystać z dodatkowych lekcji z języka polskiego, angielskiego, czy matematyki, co jest dziś szczególnie istotne. Podobnie jak wsparcie psychologa, socjologa czy prawnika. Dodatkowo świetlica w Kranowie została świetnie wyposażona. Jestem przekonany, że czas spędzony tu będzie owocny. Podziękowania kieruję do burmistrza Dariusza Meresińskiego, dla którego dobro mieszkańców ma ogromne znaczenie – podkreślił senator Krzysztof Słoń. - Słowo „człowiek” w gminie Daleszyce zawsze nabierało wyjątkowego wymiaru.

Władze gminy od lat stawiają na zrównoważony rozwój, inwestując nie tylko w infrastrukturę, ale też w człowieka. Cieszą wielkie inwestycje, jak chociażby dopiero co oddana do użytku oczyszczalnia ścieków w Daleszycach, ale jeszcze bardziej cieszą inwestycje takie jak te. Od dziś budynek po zlikwidowanej dawno temu szkole od nowa tętni życiem. Jestem przekonany, że stanie się on miejscem fantastycznych spotkań i niezapomnianej integracji – dodał wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak, a radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala mówiła, że patrząc na dynamiczny rozwój gminy Daleszyce czuje się dumna będąc jej mieszkanką. - Ważna jest rozbudowa infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej, ale człowiek jest wartością nadrzędną. Doskonale rozumieją to pracownicy MGOPS w Daleszycach, którzy przy wsparciu władz gminy realizują tak wiele projektów na rzecz mieszkańców. Dziś chciałabym złożyć szczególne podziękowania dyrektor Renacie Segiecińskiej oraz pracownikom ośrodka pomocy za ich wytrwałość, ciężką pracę i upór w pozyskaniu środków na stworzenie w Kranowie miejsca aktywności i integracji społecznej, miejsca otwartego dla każdego, które będzie służyło lokalnej społeczności i odpowiadało na zgłaszane potrzeby – powiedziała radna Anna Kosmala, wręczając na ręce dyrektor Renaty Segiecińskiej upominek w postaci zegara. - Niech w świetlicy w Kranowie odmierza tylko dobre chwile – mówiła radna Anna Kosmala.

A tych bez wątpienia będzie tu wiele.

- Długo czekaliśmy na otwarcie tej świetlicy. Bardzo lubimy tu przychodzić, spotykać się, grać i spędzać razem czas. Z niecierpliwością czekamy już na nowe zajęcia – mówiły zgodnie dzieci, które tego dnia bez wątpienia cieszyły się najbardziej. Specjalnie dla nich przygotowano ogromny tort, a także mnóstwo gier i zabaw. Tuż po symbolicznym przecięciu wstęgi i odsłonięciu przez dzieci tablicy informacyjnej, na ich ręce burmistrz Dariusz Meresiński przekazał w prezencie piłki do gry w „nogę”.

Na realizację projektu gmina Daleszyce otrzymała bardzo duże wsparcie unijne. Wyniesie ono 951 tysięcy 684 złote i pokryje niemal sto procent wartości zadania. Pomoc finansowa została przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Agnieszka Olech