Najpiękniejsze utwory o miłości wybrzmiały w murach daleszyckiego kościoła. 5 września odbył się tutaj niezapomniany koncert pt. „Wszystko o miłości”.

W daleszyckiej świątyni wystąpiła solistka Marzena Trzebińska, aktorka Ewa Lubacz oraz Strauss Ensemble – zespół specjalizujący się w prezentowaniu muzyki wiedeńskiej, utworzony przez muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej. Wieczór poprowadził Artur Jaroń, dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. W repertuarze zespołu są m.in. walce, marsze i fokstroty, muzyka popularna, filmowa i taneczna. W Daleszycach usłyszeliśmy najpiękniejsze arie, piosenki i utwory instrumentalne, a także wiersze o miłości. Za piękne i bardzo romantyczne spotkanie podziękował artystom oraz zebranej w świątyni publiczności burmistrz Dariusz Meresiński.