UCHWAŁA NR XLIV/46/2022 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Tekst uchwały dotyczący dyżuru aptek