INFORMACJA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE PSÓW I KOTÓW

Wścieklizna jest śmiertelna wirusową chorobą zakaźną atakującą ośrodkowy układ nerwowy ludzi oraz zwierząt stałocieplnych. Chorobę wywołuje wirus wysoko odporny na działanie czynników środowiskowych. Głównym rezerwuarem zakażenia są chore lisy, wydalające zarazki ze śliną. Wirus wścieklizny może być przenoszony również przez drobne gryzonie leśne i polne. Zwierzęta i ludzie ulegają zakażeniu głównie poprzez ukąszenie chorego osobnika. Zakażenie może nastąpić ponadto poprzez kontakt ze śliną, kiedy zarazek dostaje się do rany, a nawet mało zauważalnego skaleczenia. Okres rozwoju choroby zależy od różnych czynników, między innymi od wieku psa, miejsca ukąszenia, odporności organizmu, a także zjadliwości wirusa. Przeważnie okres ten wynosi u psów od 14 do 60 dni. Jeśli choroba nie wystąpi po 100 dniach od ugryzienia, na ogół wyklucza się możliwość zakażenia wirusem wścieklizny.

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu 21.03.2022 (poniedziałek) w msc. Daleszyce w godz. około od 8:00 do 18:00 nastąpią przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci wodociągowej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

„Cisza sprzyja powodzeniu operacji…. Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia, czy dokumenty przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego, może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

Udostępnianie materiałów i dzielenie się informacjami na temat żołnierzy, czy sprzętu wojskowego, jego lokalizacji i ilości ułatwia śledzenie działań armii. Chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy nie publikujcie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń”.

Zakończyły się walne zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Daleszyce. Druhowie podsumowali  działania podejmowane w minionym roku i ustalili nowe priorytety. Obecny na zebraniach burmistrz Dariusz Meresiński podziękował druhom za kolejny rok ofiarnej pracy na rzecz mieszkańców i gotowości do bezinteresownej służby.

Zebrania sprawozdawcze odbyły się w jednostkach w Daleszycach, Smykowie, Szczecnie, Komórkach, Mójczy, Niestachowie, Sukowie i Cisowie. W styczniu odbyło się także posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach. Druhowie wspólnie z burmistrzem omówili budżety naszych jednostek i plany na 2022 rok. Podczas zebrań ochotnicy zachęcali też do wstąpienia chętnych w ich szeregi.

Wszystkie jednostki z naszej gminy podczas zebrań sprawozdawczych otrzymały nowy sprzęt z rąk burmistrza Dariusza Meresińskiego. Zależnie od zgłoszonych potrzeb, druhowie wzbogacili się o nowe systemy oświetleniowe czy pompę szlamową. Burmistrz przypomniał, że, poza wsparciem sprzętowym i remontowym w niektórych jednostkach, w najbliższym czasie planowane są bardzo duże inwestycje, m.in. budowa remizy w Mójczy, rozbudowa remizy w Szczecnie czy zakup nowego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Daleszyce.

Obecna na wszystkich spotkaniach Anna Kosmala, radna Rady Powiatu Kieleckiego podkreślała, jak ważną misją jest praca druhów ochotników, szczególnie w niewielkich miejscowościach i dziękowała w imieniu wszystkich mieszkańców za ich nieustającą gotowość do wszelkiej pomocy.

Życie weryfikuje potrzeby zmian, dziś strażacy nie są już tylko „od gaszenia pożarów”, ale pomagają wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi dobro społeczne. Często są pierwsi na miejscach wypadków drogowych, ratują  w czasie zagrożeń żywiołami – wichurami czy podtopieniami, a w ostatnim czasie do ich zakresu działań doszedł transport na szczepienia przeciw covid-19, oraz – tak nieoceniona w ostatnich tygodniach pomoc dla naszych wschodnich sąsiadów. Pomagają w lokowaniu uchodźców, transportują ich do lekarzy, przewożą konieczne do życia produkty. Nie sposób przecenić ich znaczenia – dziękowała druhom radna Anna Kosmala.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 16.03.2022 r. tj. środa o godz. 16:00 w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035,

b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2022 rok,
c) ustalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
4. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Daleszycach
Beata Powałkiewicz

Druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach przekazali wóz pożarniczy dla Zarządu Głównego Państwowej Służby Ukrainy ds. sytuacji nadzwyczajnych w obwodzie lwowskim. Na nieodpłatne przekazanie samochodu w drodze darowizny jednogłośnie zgodzili się radni na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Daleszycach 9 marca.

Pomoc mieszkańców naszej gminy dla uchodźców wojennych z Ukrainy nie ustaje. Jeśli tylko mamy taką możliwość, wspieramy też służby działające w objętym działaniami wojennymi kraju. Strażacy z całej gminy Daleszyce, podobnie jak pozostali mieszkańcy, od pierwszych dni niosą pomoc. Przekazali na rzecz ukraińskich ratowników drobny sprzęt, pomagają w lokowaniu uchodźców i transportowaniu potrzebnych im produktów. Organizują też zbiórki datków na rzecz wsparcia walczących sąsiadów. Za wszystkie te działania ogromnie im dziękuję – podkreślił burmistrz Dariusz Meresiński.