Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.05.2021 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.
Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja przedstawiciela Wojewódzkiego Biura Spisowego dotycząca popularyzacji spisu powszechnego ludności przez Internet w województwie świętokrzyskim.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
7. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
8. Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020’’.
9. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce ,,Raportu o stanie gminy za 2020 rok”.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2021-2032,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
c) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Daleszycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
d) wyrażenia  zgody na wszczęcie  procedury ustanowienia sztandaru dla Miasta i Gminy Daleszyce.

11. Interpelacje.
12. Zapytania i sprawy różne.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia

Międzynarodowe święto zostało ustanowione w 2017 roku przez ONZ. Inicjatorzy obchodów przypominają wszystkim, że to właśnie od owadów zapylających zależy przyszłość ludzkości. Tymczasem degradacja środowiska i nadużywanie preparatów chemicznych w rolnictwie nagminnie powoduje śmierć pszczelich rodzin.
Mamy ogromny wpływ na własną przyszłość. Podstawą jest uświadamianie wszystkich co do znaczenia owadów w ekosystemie i dbanie o równowagę w korzystaniu z zasobów natury. Wystarczy przypomnieć, że produktami, jakie otrzymujemy od tych owadów, są nie tylko miody, kit i pyłki.

Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego „Równać szanse”. Misją programu jest wyrównywanie szans młodych ludzi z małych miejscowości na ich start w dorosłe życie. W tym roku uwzględnione zostaną projekty odpowiadające na potrzeby młodzieży wynikające z pandemii.
Celem konkursu ogłoszonego w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2021” jest wsparcie projektów, które będą rozwijać kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi, które będą przydatne obecnie i ułatwią im start w dorosłe życie.

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do zgłaszania kandydatów do X edycji nagrody honorowej „Świadek Historii”.
Nagroda jest wręczana osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego w regionie oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w dziale edukacji historycznej. Laureatem może zostać osoba fizyczna, instytucja, stowarzyszenie lub organizacja. Nagrodę można przyznać pośmiertnie.
Wniosek o przyznanie nagrody można składać do 31 maja 2021 roku e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Szczegóły i regulamin są dostępne na stronie internetowej Instytutu.

Pół tysiąca worków śmieci zebranych w jedno popołudnie! Taki jest efekt pierwszej odsłony akcji Tydzień Sprzątania w Gminie Daleszyce. W minioną sobotę wspólnie z mieszkańcami uporządkowaliśmy już dziesięć miejscowości!

Na zaproszenie burmistrza i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach do współpracy przy porządkach odpowiedzieli mieszkańcy wszystkich sołectw. Inicjatorzy akcji zapewnili worki, rękawiczki i odbiór zebranych odpadów. Pierwsze efekty? Pół tysiąca worków śmieci i kilometry uporządkowanych terenów. Do pracy zgłosiło się w sumie kilkaset osób. Niestety, to, co znajdowali w przydrożnych rowach, lasach i na parkingach nie napawa optymizmem. Do worków trafiło mnóstwo szkła i plastiku, porzucone opony, opakowania po fast-foodach, a nawet pampersy, znicze, ubrania i odpady remontowe.

Tytuły „Czytelnika Roku”, głośne czytanie, piosenka i teatr – tak różnorodnie swoje święto obchodziła Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach. Do czytania książek podczas Tygodnia Bibliotek zachęcali m.in. burmistrz Dariusz Meresiński i radna Anna Kosmala.

XVIII Tydzień Bibliotek i Bibliotekarza obchodzony był od 10 do 14 maja, w tym roku pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”.  W ramach ogólnopolskiego święta daleszycka placówka, podobnie, jak w poprzednich latach, przygotowała szereg wydarzeń promujących czytelnictwo – jednak ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii, wszystkie spotkania były organizowane bez udziału publiczności, za to zostały zarejestrowane i są dostępne na profilu fb biblioteki.