Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach informuje, że w okresie wakacji w 2022 roku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników urodzonych w latach 2007-2015. Kasa zaplanowała bezpłatne dwa turnusy dla dzieci z terenu województwa świętokrzyskiego w następujących terminach:

— 17.07-06.08.2022 r. w Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu,

— 04.08-24.08.2022 r. w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdrój z chorobami układu oddechowego.

Podstawą skorzystania z turnusów dla dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko. Do wniosku obligatoryjnie powinna zostać dołączona wypełniona informacja o stanie zdrowia dziecka oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

Wszystkie niezbędne dokumenty można pobrać ze strony internetowej KRUS https://www.krus.gov.pl/bip/formularze-i-wnioski/rehabilitacja/

Dodatkowych informacji udziela Pani Justyna Kałucka pod nr tel. 15 868 51 53.

5 marca 2022 roku odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Południowego, w których uczestniczyło 7 zawodników Klubu Karate Kyokushin Chikara.
 
Następujące miejsca zdobyli:
Gabriela Kurczyńska - 1 miejsce
Alan Futer - 2 miejsce
Julia Kosmala - 2 miejsce
Aleksandra Wysocka - 2 miejsce
Aleksander Gawlik - 3 miejsce
Wiktoria Kosmala - 3 miejsce
Alicja Dulak przeszła do ll tury w konkurencji kata, lecz niestety nie udało jej się zająć miejsca na podium.
 
Reprezentacja Klubu Karate Kyokushin Chikara wzięła udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego Turnieju Sendomiria Cup, który odbył się w dniu 26.03.2022 w Sandomierzu.
 
W turnieju wzięło udział ponad 370 zawodników z 30 ośrodków z całej Polski.
Poziom turnieju był bardzo wysoki, kategorie były licznie obsadzone. Zawody odbywały się w kategorii kumite (walki).
Nasi zawodnicy wywalczyli w swoich kategoriach:
Alan Futer 2 miejsce
Aleksandra Pitek 2 miejsce
Dawid Korban 2 miejsce
Zuzanna Błaszczyk 2 miejsce
Antonina Raczyńska 3 miejsce
Oskar Białek 3 miejsce
Zofia Jezierska 3 miejsce
Andrzej Krzysztofik 3 miejsce
Jakub Rycerski 3 miejsce
Reprezentacja klubu zdobyła łącznie 9 medali.
Zawodnicy mieli okazję zdobyć kolejne cenne doświadczenia na macie, które będą mogli wykorzystać w kolejnym turnieju, który odbędzie się 9 kwietnia w Starachowicach.
 
Ogromny sukces odniosła zawodniczka Chikary Gabriela Kurczyńska. W pięknym stylu wywalczyła wicemistrzostwo Polski podczas 49 Mistrzostw Polski Seniorów w Karate Kyokushin, które odbyły się w Jastrzębiu Zdroju 2-04-2022. W walce o złoto, po trzech dogrywkach musiała uznać wyższość rywalki. Zawodniczka oraz jej trener sensei Ernest Miszczyk zapowiadają zdobycie złotego medalu już za rok w kolejnej edycji Mistrzostw Polski.
 

Miasto i Gmina w Daleszycach złożyła wniosek o dofinansowanie budowy dwóch nowych boisk wielofunkcyjnych: przy szkole podstawowej w Niestachowie oraz przy filii Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisowie.

Wniosek został złożony do Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” edycja 2022, opiewa na sumę 1.030.532,13 zł, przy czym jest to koszt budowy boisk, elementów wyposażenia (bramki, słupki), budowy ogrodzenia i nadzoru inspektorskiego.

asf duzy

Weterynarze apelują, by informować odpowiednie służby, jeśli natkniemy się w lesie na zwłoki dzika. Ma to szczególne znaczenie w przypadku utrzymującego się w różnych rejonach kraju zagrożenia chorobą wirusową ASF (afrykański pomór świń). Usuwanie ze środowiska martwych dzików może pomóc w eliminacji wirusa.

Wirus ten nie jest groźny dla ludzi, jedynie dla świń i dzików, dlatego może wywołać ogromne szkody w gospodarstwach rolnych. W miejscach występowania wirusa konieczna jest utylizacja całych hodowli świń i ponoszenia ogromnych nakładów finansowych na zwalczanie ryzyka rozprzestrzeniania choroby. Dlatego tak ważna jest profilaktyka.

Jeśli w lesie natkniemy się na padłego dzika, warto oznaczyć to miejsce i zgłosić fakt do powiatowego lekarza weterynarii lub straży miejskiej (ewentualnie najbliższej lecznicy weterynaryjnej, miejscowego koła łowieckiego lub władz gminy).

W związku z zagrożeniem ASF:
- w lesie nie wolno zostawiać odpadków żywnościowych;
- należy powstrzymać się od hałasowania, które powoduje płoszenie dzików;
- nie spuszczać psów ze smyczy;
- zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF osoby mające kontakt z dzikami muszą przestrzegać zasad higieny niezbędnej do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby; nie wolno im również przez trzy doby wykonywać czynności związanych z hodowlą świń.

Weterynarze uczulają też na występowanie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) i przypominają o konieczności stosowania odpowiednich zabezpieczeń i zasad higieny.

Trwa przebudowa drogi powiatowej w Komórkach. Na ukończeniu są prace dotyczące budowy chodnika, drogowcom pozostało jeszcze wykonanie zjazdów do posesji, a w kolejnym etapie pojawi się nowa nawierzchnia drogi.

Zadanie polega na przebudowie odcinka drogi powiatowej o długości 875 m. Chodnik powstaje po jednej stronie jezdni, po drugiej będzie utwardzone pobocze, droga zostanie poszerzona do 5,5 metra i wylana nowym asfaltem. Prace budowlane mają zakończyć się do jesieni.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” z Kielc, koszt inwestycji to 987.660,00 zł. Zamówienie jest dofinansowywane w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych” oraz realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach i Gminę Daleszyce.

logotypy centrum przesiadkowe

Zakończyła się termomodernizacja budynku „B” szkoły podstawowej w Szczecnie. Obiekt zyskał m.in. nowoczesne instalacje, ekologiczne rozwiązania, nowy dach i elewację. – Nasze prace prowadzą do zmniejszenia strat ciepła w budynku, dzięki czemu oszczędzamy energię i pomagamy środowisku – podsumowuje burmistrz Dariusz Meresiński. – Nie bez znaczenia jest też to, że szkoła zyskała ładną elewację, podobną do innych szkół w naszej gminie, co na pewno cieszy uczniów, nauczycieli i wszystkich mieszkańców Szczecna.

W ramach inwestycji wymienione zostały okna, drzwi zewnętrzne i pokrycie dachowe, wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz stropu poddasza, wymieniono instalacje c.o. i elektryczne. Zamontowane zostało energooszczędne oświetlenie, a także panele fotowoltaiczne.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daleszyce” był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym ZIT-KOF” osi 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Koszt realizacji zadania to 550.000,00 zł. Dofinansowanie wyniosło 353.255,86 zł.

Termomodernizacja budynku „B” była drugim etapem prac w szkole w Szczecnie, pierwszy dotyczył odnowienia budynku „A” w 2019 roku. Teraz oba pawilony szkolne są nowoczesne, docieplone i przyjazne środowisku.

- Zadanie w Szczecnie aktualnie skończone, ale w planach mamy jeszcze wybudowanie sali gimnastycznej oraz łącznika między dwoma budynkami. Jak tylko będzie to możliwe, ruszymy z kolejnymi pracami, dzięki którym szkoła będzie jeszcze lepiej przystosowana dla potrzeb uczniów i nauczycieli – podkreśla burmistrz. – Na przykładzie tego obiektu widać, że inwestycje w  gminie Daleszyce realizowane są systematycznie, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami oraz możliwościami budżetowymi.

Warto dodać, że termomodernizacji zostało już poddanych dwanaście budynków użyteczności publicznej w gminie Daleszyce (szkoły i ośrodki zdrowia), w grudniu minionego roku zakończyło się podobne zadanie dotyczące szkoły podstawowej w Brzechowie, a obecnie kończy się termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.