Gmina Daleszyce zleciła opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy drogi powiatowej w Dankowie i budowy chodnika w Słopcu. Umowy zostały podpisane 31 marca przez burmistrza i wyłonionego w przetargu wykonawcę.

Inwestycje będą realizowane w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, remont i rozbudowę dróg na terenie gminy Daleszyce”. Jedno z działań dotyczy  przygotowania planów przebudowy drogi powiatowej przy działce nr 215/2 w miejscowości Danków, drugie – opracowania projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0332T w Słopcu.

Umowy na sporządzenie dokumentacji zostały podpisane przez burmistrza Dariusza Meresińskiego oraz firmę Usługi Doradztwa Technicznego „Bingo” z Kielc. Koszt każdego z zadań to kwota ponad 18 tys. zł. Projekty mają być wykonane w tym roku.

16 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, o godz. 21.37, odszedł do Domu Ojca papież Jan Paweł II. Była to pierwsza sobota miesiąca i wigilia Święta Miłosierdzia Bożego.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 02.04.2021 r. tj. piątek o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2021-2032,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Straż Miejska będzie wspólnie z policją sprawdzać, czy osoby na obowiązkowej kwarantannie nałożonej z powodu ryzyka zakażenia koronawirusem stosują się do obowiązku przebywania w domu.

Na polecenie wojewody świętokrzyskiego burmistrz miasta i gminy Daleszyce skierował strażników miejskich do uczestnictwa we wspólnych patrolach z policją. Współpraca ma być realizowana szczególnie w zakresie weryfikacji, czy realizowane są nakazy, zakazy i obowiązki wynikające z przepisów prawa dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Celem akcji jest dbałość o jakość powietrza w naszym regionie, jak i w całej Polsce. Kluczowe jest więc zasadzenie jak największej ilości roślin. W akcję zaangażowały się przedsiębiorstwa, instytucje pożytku publicznego, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz wszyscy, którym leży na sercu dbałość o środowisko naturalne.
Biorąc udział w akcji należy:
  1. Posadzić dowolną Ilość roślin w swoim biurze, domu, na działce lub w ogrodzie
  2. Podać liczbę zasadzonych roślin, zrobić zdjęcie przed i po nasadzeniu oraz opublikować je w mediach społecznościowych i oznaczyć hasztagiem #ZielonyRekord.
Więcej informacji na temat przedsięwzięcia znajduje się na stronie http://dotlenieni.org/ oraz http://zielonyrekord.pl/