Informujemy, że dnia 5.04.2022 r. zostało wydane rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach w sprawie wystąpienia zagrożenia wścieklizną zwierząt na terenie powiatu kieleckiego nakazujące obowiązek szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od ukończenia 3-go m-ca życia a następnie co 12 miesięcy. Psy powinny spacerować jedynie na smyczy a koty w zamknięciu.

Rozporządzenie Nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wystąpienia zagrożenia wścieklizną zwierząt na terenie powiatu kieleckiego

Pracownik Świętokrzyskiego Ośrodka  Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, PZDR w Kielcach pomaga w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie,  i dodatkowe płatności z prow-u  na 2022 rok w każdy czwartek w sali konferencyjnej UMIG Daleszyce od godz.8.00-13.30

Niszcząca siła ognia niemal w całości zniszczyła warsztat samochodowy Diag-Tom, który należał do mieszkańca naszej gminy w miejscowości Szczecno. Spłonęło dwie trzecie powierzchni zakładu i kilka samochodów – by pomóc właścicielowi obiektu stanąć na nogi, zorganizowano internetową zbiórkę. Do pożaru doszło w ostatnią niedzielę, trzeciego kwietnia.

Zachęcamy wszystkich ludzi dobrego serca do wsparcia mieszkańca naszej gminy.

Poniżej link do zbiórki:

https://pomagam.pl/tomekdiagtom?fbclid=IwAR0odFX7cvNDd03dg01u2V8W1qu8Ijc6abZDXj6IPHMZrrBWcSbnIfxUMtk

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127) do 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach lub wysłać pocztą (na adres: Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11) a także on-line, szczegóły znajdziemy pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Właściciele domów użytkowanych już przed 1 lipca 2021 r. mają 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła (wysłania deklaracji do CEEB). W przypadku domów oddawanych do użytkowania po tej dacie właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Jeśli ktoś nie zgłosi urządzenia, którym ogrzewa swój dom do ewidencji może otrzymać karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

3 kwietnia w parafii św. Michała Archanioła w Daleszycach odbył się koncert laureatów XVIII Festiwalu Wielkopostnego. Wśród trzynastu finalistów usłyszeliśmy m.in. dwa zespoły śpiewacze z naszej gminy: uhonorowane przez jury trzecim miejscem w kategorii zespoły ludowe „Marzyszanki” z Marzysza oraz wyróżnione „Sukowianki znad Lubrzanki". Wszyscy artyści prezentowali repertuar oparty na ewangelicznym tekście o męce Chrystusa.

- Koncert był pięknym wydarzeniem i duchowym przygotowaniem do zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Takie refleksyjne przeżywanie Wielkiego Postu jest prawdziwym bogactwem naszej tradycji i cieszę się, że jest ona pielęgnowana przez naszych utalentowanych artystów - podziękował wykonawcom burmistrz Dariusz Meresiński.

Podczas przesłuchań konkursowych w ośrodkach kultury w Stąporkowie i Pińczowie, jakie poprzedziły finałowy koncert,  jury wyłoniło trzynastu laureatów festiwalu: zespoły śpiewacze, instrumentalne i chóry. Wszystkie wystąpiły dla publiczności zgromadzonej w daleszyckim kościele parafialnym, prezentując pieśni pasyjne, które tradycyjnie pomagały wiernym w duchowym przeżywaniu  okresu Wielkiego Postu.

Organizatorem festiwalu był Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach przy współpracy m.in. z Urzędem Miasta i Gminy w Daleszycach, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Daleszycach i parafią pw. św. Michała Archanioła w Daleszycach.  

Rada Artystyczna Festiwalu przyznała następujące nagrody:

1. Kategoria "Chóry":
I miejsce - Chór Mieszany „Kamerton”
II miejsce - „Cantus Puellis”
III miejsce - Chór „Con Passione” z Zagnańska

2. Kategoria "Zespoły ludowe"
I miejsce - Zespół Śpiewaczy „Górnianecki”
II miejsce - KGW „Dąbrowianki”
III miejsce ex aequo: Zespół Ludowy „Smarkowianki” i Zespół Śpiewaczy „Marzyszanki” z Marzysza
Wyróżnienie ex aequo: Zespół Śpiewaczy „Sukowianki znad Lubrzanki” z Sukowa, Zespół Śpiewaczy „Korytniczanki” oraz Zespół Śpiewaczy „Kunowianie”

3. Kategoria "Zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne"
I miejsce - Grupa Artystyczna „Golica”
II miejsce - Kapela Fundacji „Kukułeczka”
III miejsce - Zespół Śpiewaczy „Cantus Dei”

Podczas koncertu przyznane zostały także nagrody w kategorii „poezja” dla Janiny Malickiej, Stanisława Salaty i Henryki Maruszak.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii  Sp. z o. o. w dniu 7 kwietnia 2022 r. rozpoczyna pierwszy nabór w ramach projektu „REAKTYWACJA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa 45 osób bezrobotnych, poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji poprzez udział w ścieżce aktywizacji zawodowej gwarantującej poprawę ich sytuacji na rynku pracy i zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie 01.01.2022 do 30.06.2023.

Projekt skierowany do:

  • 45 osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) powyżej 29 r.ż., zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego znajdujących się z szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj., osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki, osoby które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2021 roku wskutek pandemii COVID-19.)
  • przedsiębiorstw tworzących nowe stanowiska pracy dla ww. osób (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie świętokrzyskim)

Przewidziane wsparcie w projekcie obejmuje:

  • INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (4 godziny na uczestnika Projektu);
  • REFUNDACJĘ DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
    w kwocie 25 000,00 PLN. Wymagany wkład własny wnoszony przez Pracodawcę w kwocie

    5 500,00 PLN netto.

Nabory dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców:

I nabór – od dnia 7 kwietnia – do dnia 27 kwietnia 2022 roku (nabór dotyczy 15 osób);

II nabór wrzesień 2022 roku (nabór dotyczy 15 osób);

III nabór styczeń 2023 roku (nabór dotyczy 15 osób);

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz aktualne formularze wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie ŚCITT www.it.kielce.pl w zakładce „projekty” – Reaktywacja lub w siedzibie firmy.

Osoby do kontaktu: Monika Dorosz i Barbara Kułaga 797 590 974, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.