logotypy centrum przesiadkowe

Gmina Daleszyce rozstrzygnęła przetarg na budowę centrum przesiadkowego w Sukowie. - W ramach inwestycji będziemy promować korzystanie z przyjaznego środowisku transportu zbiorowego, a mieszkańcy dostaną długo wyczekiwany parking – przypomina burmistrz Dariusz Meresiński.

Wykonawcą zadania została firma Stark z Kielc. Umowa została podpisana 16 marca. Termin wykonania inwestycji mija z końcem sierpnia.

Prace będą polegać na rozbudowie drogi gminnej przy miejscowym cmentarzu na długości 167,5 m, budowie pętli autobusowej i zatoki autobusowej oraz budowie placu postojowego dla autobusów i samochodów osobowych. Łącznie zaplanowano tu 47 stanowisk dla aut osobowych i cztery dla autobusów. Projekt uzupełni budynek poczekalni (mini dworzec) wyposażony w toalety. Ponadto wybudowana zostanie w tym obrębie ścieżka pieszo-rowerowa z parkingiem na 16 rowerów, chodniki, oświetlenie i infrastruktura techniczna.

Budowa centrum przesiadkowego ma ułatwić mieszkańcom korzystanie z transportu publicznego i skłonić do przesiadania się do komunikacji zbiorowej, która korzystniej oddziałuje na środowisko naturalne. Centrum przesiadkowe ma znaczenie dla całego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego,  w którym 12 sąsiednich gmin wraz z miastem Kielce realizuje cele Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wartość podpisanej umowy z wykonawcą opiewa na kwotę 2.853.600,00 zł. Dofinansowanie unijne w ramach działania „Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 1.547.555,96 zł.

Gmina Daleszyce złożyła w tym roku trzy wnioski o dofinansowanie planowanych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach drugiego naboru Programu Inwestycji Strategicznych planujemy głównie budowę nowych dróg i obiektów sportowych. - Naszym celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków nauki i rozwoju uczniów naszych szkół, a przy tym – troska o środowisko, ponieważ nowe obiekty mają wykorzystywać odnawialne źródła energii – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. Planujemy także zakup urządzeń do zdalnego odczytu poboru wody.

Polski Ład zakłada bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych, wnioski można składać w trzech obszarach inwestycyjnych, zróżnicowanych pod względem limitu dofinansowania. W ramach pierwszego limitu  wnioskujemy o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Niwy, Daleszyce, Mójcza, Słopiec, Borków. Dzięki modernizacji powstałyby nowe nawierzchnie asfaltowe, pobocza, a także częściowo chodniki oraz odwodnienia. Te zadania mają kosztować 5,2 mln zł, przy czym kwota wnioskowanych środków to niemal 5 mln zł.

Drugi wniosek gminy Daleszyce obejmuje infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, sportową oraz odnawialne źródła energii. W planowanych zadaniach jest rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Słopcu o salę gimnastyczną, a także przebudowa dróg gminnych w dziewięciu miejscowościach. W ramach tego wniosku przewidujemy również cyfryzację usług komunalnych poprzez zakup oraz modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z systemem monitoringu i zdalnego odczytu poboru wody na terenie gminy Daleszyce. Celem tej inwestycji ma być ograniczenie obsługi bezpośredniej oraz bieżący monitoring w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi. Przewidywana wartość tych inwestycji to 10,5 mln zł, wniosek o dofinansowanie opiewa  na niemal 10 mln zł.

Trzeci wniosek gminy Daleszyce dotyczy dofinansowanie infrastruktury drogowej i sportowej. Chodzi o przebudowę dróg gminnych w: Daleszycach, Mójczy, Niwach, Słopcu, Borkowie, Marzyszu i Widełkach, a także – rozbudowę dwóch budynków szkół podstawowych, w miejscowości Brzechów i Szczecno, o sale gimnastyczne. Przewidywana wartość inwestycji to 20,5 mln zł , przy czym kwota wnioskowanych środków wynosi niemal 19,5 mln zł.

Podobnie, jak przewiduje projekt dla szkoły w Słopcu, obiekty mają mieć pełne zaplecze sanitarno-szatniowe i wpisywać się w strategię ograniczenia niskiej emisji poprzez zastosowanie w nich szeregu nowoczesnych rozwiązań: zaplanowano kotłownie na biomasę – pellet oraz montaż instalacji fotowoltaicznych redukujących zużycie energii powstałej z wydobycia paliw kopalnych, dodatkowo zostaną zamontowane pompy ciepła na potrzeby c. w. u. pozwalające w okresie letnim całkowicie zlikwidować emisję spalin do atmosfery. Ponadto wszystkie obiekty mają być dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez budowę min. pochylni, sale będą też odpowiednio wyciszone akustycznie.

Zadania, które otrzymają dofinansowanie, miałyby zostać zrealizowane do grudnia przyszłego roku.

Przypomnijmy, w ramach pierwszego naboru programu Polski Ład nasza gmina zdobyła dofinansowanie do planowanej budowy sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w Borkowie i Marzyszu oraz świetlicy wiejskiej w Mójczy. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na realizację zadań.

21 marca na daleszyckim rynku stanie „Audikabus”, w którym można będzie wykonać krótkie, bezinwazyjne badanie, wstępnie wykrywające głębokość niedosłuchu. Na badania nie są prowadzone zapisy, mogą z nich skorzystać wszyscy mieszkańcy powyżej 40. roku życia.

Audikabus będzie stał w Daleszycach w poniedziałek w godzinach 9-14.

INFORMACJA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE PSÓW I KOTÓW

Wścieklizna jest śmiertelna wirusową chorobą zakaźną atakującą ośrodkowy układ nerwowy ludzi oraz zwierząt stałocieplnych. Chorobę wywołuje wirus wysoko odporny na działanie czynników środowiskowych. Głównym rezerwuarem zakażenia są chore lisy, wydalające zarazki ze śliną. Wirus wścieklizny może być przenoszony również przez drobne gryzonie leśne i polne. Zwierzęta i ludzie ulegają zakażeniu głównie poprzez ukąszenie chorego osobnika. Zakażenie może nastąpić ponadto poprzez kontakt ze śliną, kiedy zarazek dostaje się do rany, a nawet mało zauważalnego skaleczenia. Okres rozwoju choroby zależy od różnych czynników, między innymi od wieku psa, miejsca ukąszenia, odporności organizmu, a także zjadliwości wirusa. Przeważnie okres ten wynosi u psów od 14 do 60 dni. Jeśli choroba nie wystąpi po 100 dniach od ugryzienia, na ogół wyklucza się możliwość zakażenia wirusem wścieklizny.

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu 21.03.2022 (poniedziałek) w msc. Daleszyce w godz. około od 8:00 do 18:00 nastąpią przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci wodociągowej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.